Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời, không thuộc danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT, nên được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv6676tchq2020-2060.PDF

0907036096