Thư viện pháp luật

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG
Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản

Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản

Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục thông quan theo phụ lục I Quyết...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ GIA DẦU NHỜN (Dùng trong sản xuất dầu nhờn)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ GIA DẦU NHỜN (Dùng trong sản xuất dầu nhờn)

• Về mặt chính sách nhập khẩu: Phụ gia dầu nhờn không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra...
Thông báo thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Thông báo thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Thông báo thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
Hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid - 19

Hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid - 19

Hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid - 19
THỦ TỤC XUẤT KHẨU LÔNG GÀ, LÔNG VỊT

THỦ TỤC XUẤT KHẨU LÔNG GÀ, LÔNG VỊT

Lông gà, lông vịt không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu bình thường). Khi xuất khẩu...
Phí hồ tiêu xuất khẩu, công văn Số:1429/TCHQ-KTTT

Phí hồ tiêu xuất khẩu, công văn Số:1429/TCHQ-KTTT

Phí hồ tiêu xuất khẩu, công văn Số:1429/TCHQ-KTTT
Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

0907036096