Thư viện pháp luật

THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐẤT NẶN HỌC SINH

THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐẤT NẶN HỌC SINH

Về mặt chính sách thuế: Sản phẩm đất nặn học sinh thuộc nhóm 3407. Có thể áp mã HS code 34070010. Có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%, nên doanh nghiệp...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU THANH GỖ ĐỒ CHƠI CHO THÚ CƯNG (COFFEE WOOD DOG CHEW)

THỦ TỤC XUẤT KHẨU THANH GỖ ĐỒ CHƠI CHO THÚ CƯNG (COFFEE WOOD DOG CHEW)

Về mặt chính sách thuế: Sản phẩm Coffee Wood Dog Chew thuộc nhóm 4421. Có thể áp mã HS code 44219999. Có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%, nên doanh nghiệp không...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY CẮT VẢI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY CẮT VẢI

Về mặt chính sách thuế: Máy cắt vải được quy định thuộc nhóm HS: 8451 (có mã HS: 84515000) đề chịu thuế suất thuế NK: 0%. Và chịu thuế VAT hàng nhập...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY CHUYỂN VÀ LỰA TRỨNG GÀ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY CHUYỂN VÀ LỰA TRỨNG GÀ

Về mặt chính sách thuế: Máy chuyển và lựa trứng gà được quy định thuộc nhóm HS: 843360 (Loại tự động hoạt động bằng điện HS: 84336010) có thuế...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHĂN LAU

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHĂN LAU

Về mặt chính sách nhập khẩu: Khăn lau không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành...
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU DOOR TO DOOR TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG
Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản

Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản

Thủ tục cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu trái cây, nông sản
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục thông quan theo phụ lục I Quyết...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ GIA DẦU NHỜN (Dùng trong sản xuất dầu nhờn)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ GIA DẦU NHỜN (Dùng trong sản xuất dầu nhờn)

• Về mặt chính sách nhập khẩu: Phụ gia dầu nhờn không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra...

0907036096