Thủ tục thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế. Theo đó khi chuyển đổi mục đích sử dụng của hàng hóa đang được hưởng chế độ không chịu thuế, miễn thuế thì phải phát sinh tờ khai hải quan mới, tuy nhiên không quy định cụ thể việc doanh nghiệp sở hữu phải thực hiện mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc thực hiện thủ tục hải quan cụ thể được hướng dẫn tại thông tư tùy theo từng trường hợp.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp chế xuất được phép lựa chọn theo một trong hai hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất được phép thực hiện lựa chọn một trong hai hình thức làm thủ tục hải quan tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC là phù hợp với quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP và Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

 

Khai báo hàng FOC ==>  https://billcompany.vn/luu-y-khi-khai-bao-hai-quan-hang-nhap-khau-khong-thanh-toan-foc-free-of-charge

Thủ tục xin nợ C/O ==>   https://billcompany.vn/thu-tuc-xin-no-co-hang-nhap-khau-va-hoan-thue-sau-khi-bo-sung-co-ban-goc

 

 

N.Linh (Báo Hải quan)

0907036096