Tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 5 năm 2019

Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 5 năm 2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh tới 31,9% (tương ứng tăng 3.464 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 14.332 chiếc, tương ứng đạt 308 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 10.868 chiếc với trị giá là 244 triệu USD.

Trong tháng 5/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là: từ Inđônêxia với 6.755 chiếc, từ Thái Lan với 6.160 chiếc, từ Trung Quốc với 655 chiếc, từ Nhật Bản với 272 chiếc và từ Hàn Quốc với 157 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 98% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 5 năm 2019

Chỉ tiêu

Tháng 5/2019

So sánh với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

11.598

202.424.225

31,2

23,0

80,9

65,6

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

51

2.932.524

2.450

8.490

0,4

1,0

Ô tô vận tải

2.143

70.882.183

35,8

60,0

15,0

23,0

Ô tô loại khác

540

32.192.587

21,6

5,0

3,8

10,4

Tổng cộng

14.332

308.431.519

31,9

26,3

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 5/2019 có 11.598 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 202 triệu USD, chiếm 80,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng tới 31,2% (tương đương tăng 2.760 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.629 chiếc, tăng 48,7% và thành phố Hải Phòng với 4.948 chiếc, tăng 14,1%.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 5/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 6.751 chiếc, tăng mạnh tới 84% và xe xuất xứ Thái Lan với 4.270 chiếc, tăng 3% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 5/2019, có 51chiếc xe loại này có xuất xứ từ Hàn Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cảng/cửa khẩu Thành phố Hải Phòng

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 5/2019 đạt 2.143 chiếc, với trị giá đạt 70,9 triệu USD; tăng 15% về lượng và tăng 23% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.860 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 24,6% và chiếm tỷ trọng 87% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng. Ngoài ra, có 262  chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, gấp hơn 4 lần so với tháng trước.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2019 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.243 chiếc gấp 3 lần so với tháng trước; thành phố Hồ Chí Minh với 633 chiếc, giảm 42,9%...

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Trong tháng 5/2019, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tới 540 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 32,2 triệu USD. Trong đó, có tới 373 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 10,7%; có 105 xe từ Hàn Quốc, tăng 123%  so với tháng trước.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cảng cửa khẩu của Lạng Sơn với 370 chiếc và tăng 39,1%; Bà Rịa Vũng Tàu  với 80 chiếc, gấp 10 lần; Hải Phòng với 58 chiếc, tăng 7,4% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2019, Việt Nam nhập khẩu tới 64.795 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước, với trị giá đạt 1,43 tỷ USD.  Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 47.670 chiếc, gấp 7 lần;  ô tô vận tải là 15.158 chiếc, gấp hơn 10 lần so với  5 tháng năm 2018.

Biểu đồ:  Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 5 tháng/2018 và 5 tháng/2019

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2019 có 357 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 318 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 12,1% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 105 triệu USD, tăng 13% so với tháng trước; từ Trung Quốc với 59,3 triệu USD, giảm 12%; từ Thái Lan với 57,5 triệu USD, tăng 36%; từ Nhật Bản với 53,1 triệu USD, giảm 7%; từ Inđônêxia với 26,3 triệu USD, tăng 51%; từ Đức với 18,7 triệu USD, tăng 53% và từ Ấn Độ với 13,5 triệu USD, tăng 12%. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 7 thị trường, nước xuất xứ này đạt 333 triệu USD, chiếm tỷ trọng 93% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Với kết quả trong tháng 5/2019 đã nâng trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 5 tháng năm 2019 lên tới 1,65 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

0907036096