Thư viện pháp luật

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM BỘ Y TẾ

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM BỘ Y TẾ

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM BỘ Y TẾ
Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời
Thủ tục nhập khẩu sắt, thép

Thủ tục nhập khẩu sắt, thép

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Thép không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi làm...
6654/TCHQ-CNTT ngày 15/10/2020

6654/TCHQ-CNTT ngày 15/10/2020

Kể từ ngày 17/10/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiếm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực...
Công văn số 6524/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tập kết hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 6524/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tập kết hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 6524/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tập kết hàng hóa xuất khẩu
Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D
DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)

DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)

DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)
Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe

Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe

Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe & quot
Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu
Quy định mới về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Quy định mới về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

​Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Quyết định...

0907036096