Thủ tục kiểm tra chất lượng đèn led

THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐÈN LED

 

 1. Căn cứ pháp lý:
 • Căn cứ theo quyết định 3810/QĐ- BKHCN  ngày 18/12/2019 của Bộ KHCN, mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 19/2019/BKHCN
 • Căn cứ thông tư 08/2019/BKHCN ngày 25/9/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 19/2019/BKHCN ) về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED
 1. Yêu cầu:
 • Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.
 • Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021, các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

 

 1. Các loại đèn phải kiểm tra chất lượng: Căn cứ phụ lục thông tư 08/2019/BKHCN và diễn giải chi tiết tại QĐ 3810/QĐ-BKHCN, các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED sau đây phải kiểm tra chất lượng:
    

           

 

 1. Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng:
 • Đăng ký kiểm tra chất lượng trên hệ thống 1 cửa quốc gia.
 • Làm thủ tục thông quan.
 • Chứng nhận hợp quy: Mang mẫu đến trung tâm thử nghiệm được Bộ KHCN chỉ định để thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy
 • Xác nhận công bố hợp quy: Doanh nghiệp lập hồ sơ công bố trên hệ thống 1 cửa quốc gia.
 • Dán tem hợp quy (CR), các tem phụ khác trước khi hàng lưu thông ra thị trường

 

       Thủ tục nhập khẩu đèn led: https://billcompany.vn/thu-tuc-nhap-khau-den-led

 

 

 • Trường hợp có vướng mắc bạn liên hệ trực tiếp Nam 0907 036 096 (Tel/Zalo/Whatsapp)  để được tư vấn báo giá miễn phí.

 

 

0907036096