Thông báo thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh té – xã hội.

Lưu ý:

Việc giảm thuế GTGT  không được áp dụng với một số ngành nghề( đính kèm ngành nghề), Quý công ty căn cứ vào quy định ngành nghề xuất hóa đơn cho phù hợp với quy định

-Việc ghi giảm hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực thi hành theo Nghị định của Chính phủ (từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022).

-Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT và thủ tục kê khai miễn giảm thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Nghị định (đính kèm).

Tải tệp nội dung toàn văn bản: nghi-dinh-so-15-7478.pdf

0907036096