Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng

(PLVN) - Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 8/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) cả nước đạt gần 25,9 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 7 trước đó. Trong khi kim ngạch nhập khẩu (NK) đạt gần 22,5 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng

 
Ảnh minh họa

Như vậy, trong tháng 8, nước ta xuất siêu tới 3,4 tỷ USD, giúp con số thặng dư thương mại tiếp tục được nâng lên hơn 5 tỷ USD, tính lũy kế từ đầu năm. Cụ thể, hết tháng 8, tổng kim ngạch XK cả nước đạt 171,3 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch NK là 165,9 tỷ USD. Hàng loạt nhóm hàng XK chủ lực có mức tăng ấn tượng. Trong đó có tới 5 nhóm đạt kim ngạch XK từ 1 tỷ USD trở lên.

Sau 8 tháng, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 337 tỷ USD. Để cán mốc 500 tỷ USD, 4 tháng cuối, cả nước cần đạt kim ngạch 163 tỷ USD, tương đương gần 41 tỷ USD/tháng. Đây là điều rất khả thi bởi bình quân 8 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ USD/tháng, đặc biệt những tháng cuối năm, xuất nhập khẩu có thể tăng mạnh hơn.

Minh Châu

0907036096