Hướng dẫn kiểm tra ghi nhãn hàng hóa gửi kho ngoại quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến ghi nhãn hàng hóa gửi kho ngoại quan.

 

 
huong dan kiem tra ghi nhan hang hoa gui kho ngoai quan
Kho ngoại quan trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Luật Thương mại năm 2005; Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) và Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ 3 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào gửi kho ngoại quan để xuất sang nước thứ ba, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa khi xuất khẩu đúng với thông tin khai báo và nội dung thể hiện trên nhãn của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào gửi kho ngoại quan. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, hàng giả thì xử lý theo quy định.

Về giám sát hải quan đối với kho ngoại quan, Tổng cục hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định tại Điều 87 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

N.Linh (Báo Hải quan)

0907036096