Giao hàng nhanh

"Hiểu được bản chất của hoạt động Giao Nhận - Vận Tải, chúng tôi luôn đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa, thông quan hàng hóa với thời gian nhanh nhất. Để tránh tình trạng lưu cont, lưu bãi cho hàng nguyên container, tránh phát sinh chi phí lưu kho cho hàng lẻ. Đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho quá trình sản xuất của khách hàng".

Tiêu chí khác

0907036096