Bảng mã loại hình Xuất nhập khẩu

   

Dưới đây mình xin chia sẻ bảng mã các loại hình xuất nhập khẩu, anh chị nào cần thì tham khảo nhé.

 

STT MÃ LOẠI HÌNH  TÊN LOẠI HÌNH
1 A11 Nhập kinh doanh tiêu dùng 
2 A12 Nhập kinh doanh sản xuất 
3 A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập
4 A31 Nhập hàng xuất khẩu bị trả lại 
5 A41 Nhập hàng kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư 
6 A42 Chuyển tiêu thụ nội địa khác
7 A43 Nhập linh kiện ô tô t/gia CT ưu đãi thuế NK
8 B11 Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư
9 B12 Xuất sau khi đã tạm xuất
10 B13 Xuất trả hàng nhập khẩu
11 C11 Hàng gửi kho ngoại quan
12 C21 Hàng đưa vào khu phi thuế quan
13 C22 Hàng đưa ra khỏi khu phi thuế quan
14 E11 Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất
15 E13 Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất (từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ DNCX khác)
16 E15 Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa
17 E21 Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài
18 E23 Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang
19 E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
20 E33 Nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế
21 E41 Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
22 E42 Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất
23 E52 Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
24 E54 Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác sang
25 E56 Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa
26 E62 Xuất sản phẩm Sản xuất xuất khẩu
27 E82 Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài
28 G11 Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
29 G12 Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
30 G13 Tạm nhập miễn thuế
31 G14 Tạm nhập khác
32 G21 Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
33 G22 Tái xuất thiết bị, máy móc phục vụ dự án có thời hạn
34 G23 Tái xuất miễn thuế hàng tạm nhập
35 G24 Tái xuất khác
36 G51 Tái nhập hàng đã tạm xuất
37 G61 Tạm xuất hàng hóa
38 H11 Hàng nhập khẩu khác
39 H21 Xuất khẩu hàng khác.

 

 

  • Trường hợp có vướng mắc bạn  liên hệ trực tiếp Nam 0907 036 096 (Tel/Zalo/Whatsapp)  để được tư vấn báo giá miễn phí.

0907036096