10 chỉ tiêu không được sửa trên tờ khai hải quan điện tử

10 CHỈ TIÊU KHÔNG ĐƯỢC SỬA TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ


Có một số thông tin không có sẵn trên chứng từ mà người khai báo phải tự quyết định theo thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của mình, do vậy vẫn có nhiều tờ khai bị khai báo sai thông tin và rất khó khắc phục.


Sau đây là các chỉ tiêu trên Tờ khai tuyệt đối bạn không nên khai báo sai vì quy định không cho phép được sửa các thông tin này:
1. Số tờ khai;
2. Mã loại hình;
3. Mã phân loại hàng hóa;
4. Mã phương thức vận chuyển;
5. Cơ quan Hải quan;
6. Ngày khai báo (dự kiến);
7. Mã người nhập khẩu;
8. Tên người nhập khẩu;
9. Mã đại lý hải quan;
10. Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến.

Ngoài những thông tin trên, Điều 11 của Thông tư còn quy định người khai hải quan được sửa chữa, khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin khác trên tờ khai hải quan điện tử trong các trường hợp sau đây:
- Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng hàng hóa chưa được thông quan, việc xử phạt (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành;
- Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã được thông quan và trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
+ Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan Hải quan;
+ Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung;
+ Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng khai bổ sung.
- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan sau 60 ngày kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì Chi cục trưởng xem xét cho phép khai bổ sung và xử phạt theo quy định.

Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định cụ thể 10 thông tin không được phép sửa chữa trên tờ khai hải quan điện tử sau khi tờ khai được Hệ thống chấp nhận chuẩn và gửi thông báo phân luồng.

 

Trân trọng/Regards,

Nam (Mr.)  - Business Development Manager

WORLD FREIGHT CO., LTD 

Office: No 4 Nguyen Thi Minh Khai St, Da Kao Ward, District 1, HCMC

(Tel/zalo/WhatsApp): 0907 036 096

Mail: info@worldfreightco.com

Skype : windy-project

Website:http://worldfreightco.com/

 

0907036096